وابسته به موسسه سروش دانش پرشین «با مجوز رسمی از وزارت علوم »

پذیرش

یونی اسیست چیست؟

یونی اسیست چیست؟

در آلمان مجموعه و یا اداره ای به نام یونی اسیست (Uni-Assist) وجود دارد که واسط بین دانشگاههای آلمان و متقاضیان خارجی تحصیل در آلمان می باشد. این موسسه زیر مجموعه وزارت علوم آلمان است که در شهر برلین واقع شده است و وظیفه آن بررسی اولیه مدارک متقاضیان اخذ پذیرش از بعضی دانشگاههای آلمان […]

ترجمه مدارک تحصیلی و دریافت پذیرش از آلمان

ترجمه مدارک تحصیلی و دریافت پذیرش از آلمان

ترجمه مدارک تحصیلی و دریافت پذیرش برای تحصیل در آلمان، تمام مدارک تحصیلی مورد نیاز را باید به زبان آلمانی ترجمه نموده و سپس به تایید سفارت آلمان در ایران برسانید. از اکتبر ۲۰۱۹ سفارت آلمان فقط ترجمه آلمانی تمامی مدارک را از شما قبول می نماید. البته در صورتی که قصد تحصیل به زبان […]

ارزشیابی آنلاین تحصیلی (بدون هزینه)