موسسه آبادانی سروش دانش

معافیت تحصیلی برای تحصیل در خارج از کشور

معافیت تحصیلی برای تحصیل در خارج از کشور

دانش آموزان و دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند و بدنبال دریافت معافیت تحصیلی می باشند، می توانند بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه، وزارت علوم و فناوری ایران و همچنین وزارت بهداشت و درمان ایران، برای تحصیل در خارج از کشور از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. هر چند شرایط […]

دانش آموزان و دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند و بدنبال دریافت معافیت تحصیلی می باشند، می توانند بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه، وزارت علوم و فناوری ایران و همچنین وزارت بهداشت و درمان ایران، برای تحصیل در خارج از کشور از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. هر چند شرایط افراد برای استفاده از این قوانین متفاوت است و در برخی از موارد نیز تفهیم مفاد و بند های این قوانین کمی سخت می باشد. لذا توصیه می شود در صورتی که بعد از مطالعه ای آن، همچنان سئوالی برای شما در خصوص تحصیل در خارج و یا چگونگی استفاده از معافیت تحصیلی برای خارج از کشور باقی مانده است، با مشاورین و کارشناسان ما تماس حاصل نمائید تا از راهنمائی ها و تجارب آنها استفاده نمائید.

مطالب زیر همگی بر گرفته از سایت نظام وظیفه عمومی کشور و بر اساس آخرین تغییرات جهت معافیت تحصیلی برای تحصیل در خارج از کشور آن می باشد.

 

نحوه تردد دانش آموزان و دانشجویان ایرانی مقیم خارج، به داخل ایران

الف -تردد به داخل کشور

 • کلیه مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال درخارج از کشور اقامت داشته باشند می توانند در هرسال حداکثر دوبار و مجموعا به مدت سه ماه به داخل کشور تردد نمایند. (شرایط اقامت خارج ار کشور در بند(ب) بیان شده است
 • مشمولان مقیم خارج جهت دریافت مجوز تردد می بایست به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مراجعه و گذرنامه آنان پس از احراز شرایط ، ممهور به مهر تردد با عنوان «اجازه تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور» گردد. همچنین لازم است در متن اجازه تردد،به شماره و تاریخ ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح نیز استناد شود.
 • مشمولانی که در اجرای مقررات مربوط ، جهت ادامه تحصیل از کشور خارج شده و دارای معافیت تحصیلی خارج از کشور میباشند ،در شمول این مصوبه نبوده و حسب مورد از تسهیلات تردد دانش آموزی یا دانشجویی استفاده خواهند کرد
 • فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت در خارج از کشورکه به جهت همراهی با والدین ،دارای مجوز خروج از سازمان وظیفه عمومی می باشند نیز در شمول این مصوبه نبوده بلکه می توانند در طول مدت ماموریت والدین مطابق مجوز صادره ، اقدام به تردد نمایند.
 • با افراد موضوع بند (۳)و(۴)چنانچه ، از شمول مقررات مربوط خارج شوند ،به شرط داشتن حداقل سه سال اقامت در خارج ،برابر این مصوبه رفتار خواهد شد.۶٫ مهلت اجرای این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ میباشد.

 

ب-اقامت خارج از کشور

افراد موضوع بند(الف)که دارای اقامت خارج از کشور با شرایط زیر باشند در شمول مقررات تردد قرار می گیرند:

 • داشتن حداقل سه سال افامت پیوسته در خارج متصل به زمان درخواست مجوز تردد.۲-
 • اقامت خارج در هرسال کمتر از ۹ ماه پیوسته یا ناپیوسته نباشد.(نه ماه اقامت در خارج و سه ماه تردد به داخل کشور به عنوان یک سال اقامت محاسبه می شود.)۳-
 • اگرسه سال اقامت مشمول در خارج در یک دوره چند ساله بوده ، می بایست پیوستگی بین سنوات اقامت با حداقل سه ماه اقامت در سال حفظ شده باشد.(این سه ماه فقط برای حفظ پیوستگی سنوات اقامت بوده و جزء اقامت سه ساله محاسبه نمی شود .)مثالچنانچه مشمولی در سال ۸۷ یازده ماه اقامت در خارج داشته ،در سال ۸۸ سه ماه ، در سال ۸۹ نه ماه ، در سال ۹۰ چهار ماه و در سال ۹۱ نه ماه اقامت داشته باشد به دلیل این که اقامت های وی در سالهای ۸۷ و ۸۹ و ۹۱ هرکدام حداقل نه ماه بوده و پیوستگی سنوات اقامت وی نیز در این دوره یعنی از سال ۸۷ تا۹۱ با حداقل سه ماه اقامت حفظ شده است . لذا در شمول ضوابط تردد قرار خواهد گرفت
 • چنانچه مشمولی در چند سال گذشته ،سه سال و یا بیشتر اقامت در خارج داشته لیکن پیوستگی آن تا زمان درخواست مجوز تردد حفظ نشده باشد یعنی بین اقامت های قبلی تا زمان درخواست مجوز تردد، بیش از ۹ ماه فاصله ایجاد شده باشد اقامت های قبلی وی قابل محاسبه نخواهد بود
 • اقامت درسن مشمولیت یا قبل از سن مشمولیت شرط نمی باشد.۶- مشمولانی که تردد آنان در داخل کشور بیش از دوبار در سال یا بیش از سه ماه باشد از شمول مصوبه خارج خواهند شد

تبصرهافرادی که دارای شرایط خاص می باشند وضعیت آنان در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه ،گذرنامه ریاست جمهوری و سازمان وظیفه عمومی ناجا مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و در صورت تایید کمیسیون تردد آنان حسب مورد حداکثر تا یک بار دیگر و یا حداکثر تا سه ماه دیگر قابل افزایش خواهد بود.

 

 

مراحل رسیدگی به درخواست معافیت تحصیلی دانش‌آموزان ساکن خارج از کشور

مشمولان دانش آموز شاغل به تحصیل در خارج از کشور که قبل از سن مشمولیت از کشور خارج شدند و مقیم کشور محل تحصیل خود شده باشند، باید با اخذ گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه مربوط و تایید آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت ،‌مدارک لازم را به مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش ارایه دهند تا در صورت تایید ، از سازمان وظیفه عمومی ناجا درخواست صدور معافیت تحصیلی برای مشمول گردد.

سازمان وظیفه عمومی نیز مدارک دریافتی را بررسی و در صورت دارابودن شرایط اقدام به صدور معافیت تحصیلی و ارسال آن به مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش می نماید.

افرادی که قبل از سن مشمولیت از کشور خارج و پس از اقامت ، مقطع متوسطه را با اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور به پایان رسانیده باشند و یا کسانی که قبل از سن مشمولیت در خارج از کشور دیپلم اخذ نموده باشند در صورت پذیرش در دانشگاه و مشروط بر آنکه غایب شناخته نشوند می توانند تا اخذ مدرک دکتری و در صورت پیوستگی تحصیل از معافیت تحصیلی استفاده نمایند برای این منظور لازم است که گواهی اشتغال به تحصیل خود را از دانشگاه مربوط اخذ و پس از تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران آن را به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند تا در صورت معتبر بودن کشور، دانشگاه و مقطع تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی ناجا درخواست صدور معافیت تحصیلی برای مشمول شود.

سازمان وظیفه عمومی ناجا نیز مدارک دریافتی را بررسی و در صورت دارا بودن شرایط اقدام به صدور معافیت تحصیلی و ارسال آن به وزارتخانه متقاضی خواهد نمود. دانشجویان پس از اتمام هر مقطع یکسال فرصت دارند تا در مقطع بعدی پذیرفته شده یا به کشور مراجعت نمایند.

 

 

 

 

تعرفه سپرده خروج از کشور

نکته: تمام تعرفه ها و مبالغ زیر بصورت نقدی باید با مراجعه به شعبات موسسه مالی و اعتباری قوامین در سراسر کشور و ارایه اصل رسید آن به مرکز وظیفه عمومی محل سکونت و یا ارایه ضمانت‌نامه بانکی انجام شود.

 

 • نوع سفر مبلغ و نوع تعرفه‌های مربوط به خروج از کشور
 • خروج از کشور به منظور سفرهای علمی: سپردن مبلغ ۸۰ میلیون ریال ودیعه نقدی
 • خروج از کشور به منظور سفرهای سیاحتی: سپردن مبلغ ۱۵۰میلیون ریال ودیعه نقدی
 • خروج از کشور به منظور سفرهای زیارتی مقصد عربستان و عراق : سپردن مبلغ ۳۰ میلیون ریال ودیعه و همچنین ارایه تعهد محضری ضامن .
 • خروج از کشور به منظور سفرهای مطالعاتی: سپردن ۸۰ میلیون ریال ودیعه نقدی.
 • خروج از کشور به منظور سفرهای ورزشی: ارایه تضمین لازم به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال توسط‌ سازمان ‌تربیت ‌بدنی.
 • خروج از کشور متعهدین خدمت به سازمانها برای سفرهای زیارتی:سپردن مبلغ  ۳۰میلیون ریال ودیعه نقدی
 • خروج از کشور متعهدین خدمت به سازمانها برای سفرهای سیاحتی: سپردن مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال ودیعه نقدی
 • خروج از کشور فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی در خارج از کشور: سپردن تضمین لازم از طرف وزارتخانه و یا سازمان مربوطه
 • خروج از کشور به منظور ادامه تحصیل: وثیقه به مبلغ ۲۰۰میلیون ریال سپرده نقدی ویا ارائه ضمانت نامه ویا سند ملکی
 • خروج از کشور نخبگان: بدون تعهد بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح در حال انجام تعهد : با تعهد محضری به مبلغ۱۵۰ میلیون ریال

 

 

 

مشاوره غیرحضوری به مشمولین

 

سازمان نظام وظیفه کشور اقدام به ارائه مشاوره آنلاین به متقاضیان از طریق وببب سایت خود نموده است. پاسخ پرسشهای شما در این سایت بصورت offline خواهد بود.

۲-جهت دریافت مشاوره انلاین از وضعیت نظام وظیفه خود م یتوانید به لینک زیر وارد شودید و  از گزینه “ثبت درخواست مشاوره” استفاده نمائید و برای اطلاع از نتیجه و پاسخ مشاوره از گزینه جستجوی پاسخ مشاوره استفاده بفرمایئد.

۳-سعی مشاوران تخصصی این سازمان بر این اساس است که در حداقل زمان به پرسشها پاسخ داده شود ، منتهی زمان پاسخگوئی به پرسشها به حجم درخواستها بستگی دارد.

۴-پرسشهای خود را بصورت خلاصه و مفید درج نموده و از ارسال درخواستهای تکراری خودداری نمائید.

۵-در صورت دریافت مجوزهای لازم ،بخش مشاوره آنلاین پایگاه بزودی راه اندازی خواهد شد

http://www.vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&fkeyid=&siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=5155

 

 

 

سوالات متداول ایرانیان خارج از کشور

 

 • دانش آموزان و دانشجویان خارج از کشور در صورت فراغت ، اخراج ویا ترک تحصیل تا چه مدت می بایست خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند؟ –

اینگونه مشمولان حداکثر ۱ سال از تاریخ فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل فرصت دارند خود رابه وظیفه عمومی معرفی نمایند .

 • آیا مشمولی که دارای معافیت تحصیلی دانش آموزی یا دانشجویی خارج از کشوراست می تواند به دفعات متعدد به کشور مسافرت نماید؟

صدور مجوز تردد سالانه برای این گروه از مشمولان در اختیار وزارتخانه های مربوطه می باشد و تردد مشمولان در سنوات مجاز تحصیلی میسر بوده و دفعات تردد نباید مانعی برای تحصیل در سنوات مجاز باشد .

 • سنوات تحصیل دانشجویان در خارج از کشور چگونه می باشد؟

سنوات تحصیلی دانشجویانی که با مجوز وظیفه عمومی از کشور خارج شده اند و دارای معافیت تحصیلی می باشند ، همانند دانشگاه های داخل کشور می باشد وفرقی باهم ندارند.   سنوات  کارشناسی ارشد ناپیوسته  حداکثر ۳ سال ، سنوات دکترای تخصصی  حداکثر ۶ سال  می باشد .

 • آیا دانشجویان انصرافی در خارج از کشور حق تحصیل مجدد را دارند؟ –

کلیه دانشجویان دانشگاه های داخل و خارج از کشور که دارای معافیت تحصیلی می باشند، در طول دوره تحصیل (از دیپلم تا دکتری )، فقط یکبار حق انصراف داشته و با شرط اینکه ۱سال ازتاریخ انصراف آنان سپری نشده باشد ، ثبت نام و صدور معافیت تحصیلی در دانشگاه جدید (مورد تایید وزارتخانه های علوم و تحقیقات ، بهداشت و آموزش پزشکی ) بلا مانع می باشد .

 • دربازگشت از سفر های خارج از کشور با مشمولانی که به موقع به کشور وارد شده لیکن با تاخیر خود را به وظیفه عمومی معرفی نموده اند چگونه رفتار خواهد شد؟

از شش ماه تا یکسال از خروج مجدد ایشان جلوگیری خواهد شد .

 • شرایط صدور معافیت تحصیلی برای دانش آموزانی که قبل از سن مشمولیت از کشور خارج شده اند چیست ؟ –

چنانچه دانش آموز قبل از سن مشمولیت مقیم خارج از کشور باشد، باید با اخذ گواهی اشتغال به تحصیل از دبیرستان مربوطه و تایید آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت ،مدارک را به مرکز امور بین الملل مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش ارسال و پس از درخواست معافیت تحصیلی این وزارت خانه ،در صورت تایید سازمان وظیفه عمومی معافیت تحصیلی صادر گردد .

 • در چه مقطع تحصیلی می توانیم برای ادامه تحصیل در خارج از کشور مجوز بگیریم؟ –

صدور مجوز خروج به منظور ادامه تحصیل در خارج از کشور صرفا برای فارغ التحصیلان لیسانس و بالاتر(تامقطع دکترای غیر پزشکی و تخصصی پزشکی ) که  فاقد غیبت  باشند ، پس از پذیرش در دانشگاه های خارج از کشور مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  و با سپردن وثیقه به وظیفه عمومی ، امکان پذیر می باشد.

 • شرایط صدور معافیت تحصیلی برای مشمولانی که در خارج از کشور دیپلم اخذ کرده اند و متقاضی تحصیل در دانشگاه های کشور خارجی هستند ،چیست؟ –

این گونه مشمولان چنانچه در رشته ودانشگاه هایی که مورد تایید (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) باشد و به شرط عدم ورود به غیبت ،مشغول تحصیل شوند پس از درخواست معافیت تحصیلی توسط وزارت علوم و تحقیقات و یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تا رسیدن به درجه دکتری می توانند از معافیت تحصیلی بهره مند شوند

 • شرایط  انتقال  دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند به کشور براساس چه معیاری خواهد بود ؟  –

شرط انتقال دانشجویان ذکر شده این است که از تاریخ شروع به تحصیل آنان در دانشگاه خارج از کشور بیش از یکسال سپری نشده باشد و با ارائه مدارک انصراف از دانشگاه خارج از کشور توسط وزارت علوم ، موافقت نامه دانشگاه مقصد (ایران) و نامه درخواست وزارت علوم و تحقیقات یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی موضوع توسط سازمان وظیفه عمومی بررسی شده و معافیت تحصیلی صادر می گردد.

 • لازمه صدور معافیت تحصیلی برای دانش آموزان خارج از کشور چیست؟ –

ایرانیان مقیم خارج از کشور ، فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانونا تحت کفالت ، یا ولایت قانونی آنها می باشند ، چنانچه قبل ا زورود به  سن مشمولیت از کشور خارج  شده باشند و در یکی از مدارس ایرانی یا خارجی مورد تایید آموزش وپرورش شروع به تحصیل  نمایند در این صورت می توانند ازتاریخ شروع به  تحصیل در مدارس خارج از کشور از معافیت تحصیلی بهره مند می شوند و ادامه تحصیل آنان ا سقف یک سال پس از فراغت از تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور که مورد  تایید وزارتخانه های علوم یا بهداشت هستند بلامانع می باشد .

 • دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند .چنانچه درحین تحصیل به کشور مراجعت کنند ،ظرف چه مدت باید از کشور خارج شوند ؟ –

دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می کنند ، می توانند هر چند بار به کشور تردد کنند به شرط اینکه هر بار توقف آنان در داخل کشور بیش از سه ماه نباشد و چنانچه توقف بیشتر از سه ماه داشته باشند میبایست از سازمان وظیفه عمومی مجوز اخذ  کنند .

تبصره : چنانچه دانشجویی برای بازگشت به محل تحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد ، براساس  پیشنهاد وزارت خانه های علوم یا بهداشت و موافقت سازمان وظیفه عمومی ناجا این مدت با رعایت سقف مجاز تحصیل قابل تمدید خواهد بود

 • نحوه رسیدگی به درخواست مشمولانی که با اخذ معافیت تحصیلی به  خارج از کشور اعزام شده اند چگونه است؟

مشمولانی که با اخذ معافیت تحصیلی به خارج از کشور اعزام شده اند و در حال تحصیل می باشند به عنوان مقیم کشور محل تحصیل محسوب نمی گردند لذا لازم است نسبت به ثبت درخواست معافیت پزشکی و کفالت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) داخل کشور اقدام نموده و همانند سایر مشمولان به درخواست آنها رسیدگی خواهد شد .

 • آیا برای دوره تافل معافیت تحصیلی صادر میگردد؟

به افرادیکه در سن مشمولیت بوده ودر خارج از کشور دوره تافل را سپری میکنند معافیت تحصیلی تعلق نخواهد گرفت .

 • دانشجویانی که معافیت تحصیلی خارج دریافت می کنند ؟ حداکثر تا چه مدت می توانند از کشور خارج شده ودر دانشگاه مربوطه مشغول به تحصیل شوند؟ –

دانشجویانی که معافیت تحصیلی خارج اخذ  می کنند باید ظرف  تا ۶ ماه  از تاریخ صدور معافیت ،به تحصیل در خارج اشتغال یابند  و عدم اشتغال به تحصیل تا پایان مدت یاد شده ، انصراف از تحصیل تلقی شده و معافیت تحصیلی آنان لغو می گردد.

تبصره : چنانچه امکان خروج از کشور و اشتغال به تحصیل مشمولان در مهلت تعیین شده به دلایل موجه فراهم نگردد ، با تایید وزارت خانه های علوم و بهداشت ر، این مهلت تا شش ماه دیگر قابل تمدیید است .

 • دانش آموزان که معافیت تحصیلی خارج دریافت می کنند . حداکثر تا چه مدت می توانند از کشور خارج شده ودر دانشگاه مربوطه مشغول به تحصیل شوند ؟

دانش آموزانی  که معافیت تحصیلی خارج اخذ  می کنند حداکثر تا ۳  ماه می توانند از کشور خارج و در مدارس مورد تایید آموزش و پرورش  مشغول به تحصیل شوند . در غیر اینصورت معافیت تحصیلی آنان لغو خواهد شد .

تبصره : چنانچه دانش آموزی برای بازگشت به محل تحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد ، بر حسب پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان این مدت حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

 • دانشجویان  دارای  معافیت تحصیلی  خارج از کشور  می توانند از قانون تردد مشمولان خارج از کشور بهره مند شوند ؟

– دانشجویان دارای معافیت تحصیلی خارج از کشور فقط می توانند از قانون تردد دانش آموزی یا دانشجویی بهره مند شوند وسنوات تحصیلی شامل سه سال اقامت در خارج از کشوربرای تردد محسوب نمی شود

.

 • شرایط تحصیل در آلمان چیست؟
 • مزایای تحصیل در آلمان کدامند؟
 • تحصیلات دانش آموزی در آلمان (قبل از دانشگاه)
 • تحصیلات دانشگاهی در آلمان
 • مقاطع تحصیلی دانشگاهی در آلمان

ارزشیابی آنلاین تحصیلی (بدون هزینه)

6 پاسخ به “معافیت تحصیلی برای تحصیل در خارج از کشور”

 1. میلاد مجیدی گفت:

  سلام وقت شما بخیر
  سفارت آلمان ویزای جدیدی برای جوانان برای حضور در دوره فنی و حرفه ای یا آوسبیلدونگ ۳ تا ۴ ساله آلمان صادر میشود که جوانان زیر ۲۵ سال را شامل میشود. سوالم این هست که برای پسرهایی که مشمول میشوند و کارت پایان خدمت ندارند یا معافیت ندارن امکان گرفتن معافیت تحصیلی برای تحصیل در این رشته ها هست یا خیر؟ اگر چنانچه شما میتوانید چنین معافیتی برای مشمولان بگیرید هزینه آن چقدر هست و چطور باید اقدام کرد؟
  سپاس از شما

 2. فراز خوبسیرت گفت:

  سلام،

  ایا افرادی که در خارج از کشور دیپلم و بلا فاصله شروع به تحصیل کرده اند، باید مدرک دیپلم خود را به اموزش و پرورش ارائه بدهند و در صورت تایید، گواهی اشتغال به تحصیل خود را به وزارت علوم،… تحویل بدهند؟

  و لطفا بفرمایید که اگر شرکت شما این طور خدمات را ارائه می دهد یا خیر؟

  ممنونم

 3. حجت بهروش گفت:

  سلام ، ممنونم از اطلاعات مفیدتون یه سوال داشتم :
  آیا برای ارشد مجدد هم می توانیم معافیت تحصیلی بگیریم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده همه اطلاعات

مطالب مرتبط

طراحی و پشتیبانی : سعید قائدی
مشاوره تحصیلی رایگان