وابسته به موسسه سروش دانش پرشین «با مجوز رسمی از وزارت علوم »

لیست دانشگاههای آلمان

لیست دانشگاههای آلمان به همراه وبسایت آنها

لیست دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آلمان کشور آلمان دارای بیش از ۴۰۰ دانشگاه، موسسه و مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی است که ما در این مقاله نام آنها را به همراه وب سایت رسمی دانشگاه برای شما می آوریم. این دانشگاهها در زمینه های مختلف علوم مهندسی، علوم انسانی، علوم پزشکی، هنر و […]

لیست دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آلمان

کشور آلمان دارای بیش از ۴۰۰ دانشگاه، موسسه و مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی است که ما در این مقاله نام آنها را به همراه وب سایت رسمی دانشگاه برای شما می آوریم. این دانشگاهها در زمینه های مختلف علوم مهندسی، علوم انسانی، علوم پزشکی، هنر و … فعالیت دارند. قدمت برخی از دانشگاههای آلمان به بیش از ۵۰۰ سال می رشد و تعداد این  دانشگاهها با قدمت بالا در آلمان زیاد هستند که همچنان با سبک و روش جدید آموزشی و داشتن امکانان و تجهیزات آموزشی و پژوهشی بسیار وسیع و پیشرفته، همچنان به کار خود ادامه می دهند و حتی در بالاترین رده ها و رنکینگ های آموزشی آلمان قرار دارند.

انواع دانشگاههای آلمان

سیستم آموزشی آنها گاها” با هم متفاوت است ولی در اصول و قوانین آموزشی از قوانین و استاندارهای کلی آموزش موجود در آلمان و یا دنیا، تبعیت می کنند. در آلمان چند نوع مرکز آموزشی وجود دارند. دانشگاهها، هوخشوله ها، فاخوخ شوله ها و مراز آموزشی آوسبیلدونگ. دانشگاهها که بیشتر تئوری محور هستند و به مباحث تئوری و پژوهشی می پردازند، فاخوخ شوله ها که معروف به مدارس فنی هستند و بر روی کارهای عملی تمرکز دارند، هوخ شوله ها که با نام دانشگاهای کاربردی در المان و دنیا شناخته می شودند به مباحث تئوری و عملی به صورت توام می پردازند. مراکر آوسبیلدونگ که می شود گفت درصد زیادی از کارشنان عملی است، برای تمام فعالیتهایی که نیاز به تکنسیک و یا کارشناسان مهارتی دارد، استفاده می شوند.

فهرست دانشگاه هاو موسسات و مراکز آموزشی آلمان

۱- دانشگاه ها و وبسایت آنها

Albert-ludwigs-universitat Freiburg- Albert Ludwig university, Freiburg

http://www.uni-freiburg.de/

Augustana Theologische Hochschule- AHS – Augustana Theologische Hochschule, Neundettelsau

http://www.augustana.de/

Bauhans Universitat Weimar – bauhans university, Weimar

http://www.uni-weimar.de/

Bayerische Julius- Maximilians-Universitat – Julius maximilian university ,wuerzburg

http://www.uni-wuerzuburg.de/

Bergische universitat- gesamthochule Wuppertal – university of Wuppertal, Wuppertal

http://www.uni-wuppertal.de/

carl von Ossietzky universitat Oldenburg- carl von Ossietzky university,kiel

http://wwww.uni.kiel.de/

Deutsche sporthochschule koln –DSH- Deutsche Sporthochschule koln, koln

http://www.uni.dshs-koeln.de/

Eberhard-karls-universitat Tubingen – eberhard karl university, tuebingen

http://www.uni.tiubingen.de/

Ernst-moritz-arndt-universitat, Greifswald – Ernst moritz arndt university, Greifswald

http://www.uni.greifswld.de/

europa universitat viadrina Frankfurt (oder) – european university viadrinafrankfurt (oder)

http://www.euv-frankfurt-o.de/

Fachhochschule Aachen- Fachhochschule Aachen, Aachen

http://www.fh-aachen.de/

Fachhochschule fur technik und wirtshaft Berlin (FHTW)

http://www.fhtw-berlin.de/

Fernuniversitat Hagen – open open university of germany, hagen

http://www.fernuni-hagen.de/

Freie universitat berlin – free university berlin

http://www.fu-brlin.de/

Friedrich-alexander universitat Eelangen-nurnberg- friedrich-alexander university, Erlangen-nuremburg

http://www.uni-erlangen.de/

Friedrich-schiller-universitat jena- friedrich schiller university, jena

http://www.uni-jena.de/

Georg-August-Universitat Gottingen – university Georg Agugust, Gettingen

http://www.uni-goettingen.de/

Gerhard-mercator-universitat-dusseldorf – heinrich heine university, duesseldorf

http://www.uni.duesseldorf.de/

Humbuldt-universitat berlin – humbuldt university of berlin

http://www.hu-berlin.de/

International University in Germany- international university in germany- university of bruchsal

http://www.i.u.de/

Jacobs university Bremen – Jacobs university Bremen, Bremen

http://www.jacobs-university.de

Johann wolfgang Goethe- universitat Frankfurt- Johann wolfgang Goethe university, Frankfurt

http://www.uni-frankfurt.de/

Johannes Gutenberg-universitat – university Juhannes Gutenberg, mainz

http://www.uni-maniz.de/

Justus-leibig-universitat Giessen – university Justus leibig, Giessen

http://www.uni-giessen.de/

Katolische universitat eichstatt-Ingolstadt – catholic university of eichstaett, Ingolstadt

http://www.ku-eichstaett.de/

Kirchliche hochschule Bethel – kirchliche hochschule bethel, bethel- beilefeld

http://www.bethel.de/kiho/

kirchliche Hochschule Wuppertal- Barmen school of theology, Wuppertal

http://www.kiho.uniwuppertal.de/

Ludwig-Maximilians-universitat Munchen –university ludwing Maximilian,muenchen

http://www.uni-muenchen.de/

Martin-Luther-universitat Halle- wittenberg –university martin luther Halle- Wittenberg, Halle

http://www.uni-halle.de

Masterstudiengang Medizinische Systeme / medical systems engineering – otto- von – Guericke-universitat

Magdelburg

http://www.uni-magdeburg.de

http://www.uni-magdeburg.de/medical systems/master medical systems

Medical Systems engineering – otto- von- Guericke –university Mgdeburg

http://www.uni-magdeburg.de/medical system/master medical systems/

Otto-Friedrich- universitat Bamberg- university- otto friedrich, bamberg

http://www.uni-bamberg.de/

otto-von-guericke-universitat Magdeburg –university otto von Guericke, Magdeburg

http://www.uni-magdeburg.de/

Philipps-universitat Marburg –philipps university,Marburg

http://www.uni-marburg.de/

Private universitat witten/herdecke GmbH- University of witten/Herdecke, witten

http://www.uni-wh.de/

Rheinische friendrich –wilhelms- universitat bonn – (Rheinische) friedrich- wilhelms- universitat bonn

http://uni-bonn.de/

Ruhr-universitat Bochum –ruhr university Bochum, Bochum

http://www.ruhr-unibochum.de

schiller international university –siu –schiller international university, Heidelberg

http://www.siu-heidelberg.de/

Stuttgart university of Applied scienoes- Stuttgart university of applied sciences, Stuttgart

http://www.fht-stutgart.de/

umwelt-campus birkenfeld,  fachhochshule trier –environmental campus, birkenfeld

http://www.umwelt-campus.de

unibwm- universitat der bundeswehr university of the federal armed forces munich, munchen

http://www.unibw-munchen.de

universitat Augsburg- university of Augsburg, Augsburg

http://www.uniaugsburg.de/

universitat Bayreuth- university of Bayreuth, Bayreuth

http://www.uni-bayreuth.de/

universitat Bielefeld – university of Bielefeld

http://www.uni-bielefeld.de/

universitat Bremen –university of Bremen , Bremen

http://www.uni-bremen.de

universitat der bundeswehr hamburg – university of the federal armed forces, hamburg

http://www.unibw-hamburg.de

universitat des saarlandes – university of the Saarland

http://www.uni-sb.de

universitat Dortmund- university of Dortmund, Dortmund

http://wwww.uni-dortmund.de

universitat Duisburg-essen university of Duisburg-essen (UDE)

http://www.uni-duisburg-essen.de

universitat Erfurt- Erfurt university, Erfurt

http://www.uni-erfurt.de/

universitat flensburg – universitat Flensburg, Flensburg

http://www.uni-flensburg.de

universitat gesamthochschule essen – university of essen, essen
http://www.uni-essen.de/

universitat gesamthochschule Kassel – university of kessel, kessel

http://www.uni-kassel.de

universitat gesamthochschule Paderborn –university of Paderborn, Paderborn

http://www.uni-paderborn.de

universitat gesamthochschule siegen – university of siegen

http://www.uni-siegen.de

universitat hamburg – university of hamburg, hamburg

http://www.uni-hamburg.de

universitat hannover- university of hannover, hannover

http://www.uni-hannover.de

universitat Hildesheim – university of Hildesheim, Hildesheim

http://www.uni-hildesheim.de

universitat hohenheim – university of kaisersautern, kaisersautern

http://www.uni-kl.de

universitat Karlsruhe- university ofkarlsruhe, Karlsruhe

http://www.uni-karlsruhe.de

universitat Koblenz- landau – university of Koblenz- landau, Koblenz

http://www.uni-koblenz.de

universitat Konstanz – university of Konstanz, Konstanz

http://www.uni-konstanz.de

universitat koln – university of koeln, koeln

http://www.uni-koeln.de

universitat Leipzig – university of lueneburg, lueneburg

http://www.uni-lueneburg.de

universitat Mannheim  university of Mannheim , Mannheim

http://www. Uni-mannheim.de

Universitat Osnabruck – university of Osnabruck, Osnabruck

http://www.uni-osnabruck.de

universitat Passau- university of Passau, Passau

http://www.uni-passau.de

universitatpotsdam – university of Potsdam

http://www.uni-potsdam.de

universitat Regensburg- university of Regensburg, Regensburg

http://www.uni-regensburg.de

universitat rostock – university of rostock

http://www.uni-rostack.de

universitat Stuttgart- university of Stuttgart, Stuttgart

http://www.uni-stuttgart.de

universitat trier- university of trier , trier

http://www.uni-trier.de

universitat ulm- university of ulm, ulm

http://www.uni-ulm.de

universitat zu lubeck- universitat zu lubeck, lubeck

http://www.uni-lubeck.de

westfalische wilhwlms- universitat – wilhelms- university westfalen, muenster

http://www.uni-muenster.de

۲- دانشگاه های کاربردی و مدارس عالی فنی آلمان

Brandenburgische technische universitat Cottbus – Brandenburg technical university of Cottbus, Cottbus

http://www.tu-cottbus.de

fachhochschule Aalen- fachhoschule aalen hochschule fur technik,Aalen

http://fh-aalen.de

fachhochschule albstadt- sigmaringen – fachhochschule albstast- sigaingen- hochschule fur technik und wirtschaft, albstadt- sigmaringen

http://www.fh-albsiq.de

fachhochschule Esslingen – hochschule fur technik- fachhoschule Esslingen – hochschule fur technik, Esslingen

http://www.fht-esslinqen .de

fachhohschule Karlsruhe – university of technology,Karlsruhe

http://www.fh-karlsruhe.de

fachhochschule Mannheim-hochschule fur technik und gestaltung, Mannheim

http://www.fh-mannheim.de

kathholische fachhochschule nordrhein- westfalen- catholic university of applied sciences north-

rhine-katolische fachhochschule nordrheine- westfalen-  catholic university of applied  sciences north- rhine

http://www.kfhnw.de

rheinisch westfalische technische hochschule- rheinisch westaelische technische hochschule,Aachen

http://www.rwth-aachen.de

technische fachhochschule berlin –technical college of berlin

http://www.tfh-berlin.de

technische fachhochschule wildau-  technische fachhochschule wildau, wildau

http://www.tfh-wildau.de

technische universitat bergakademie Freiberg- technical university of Freiberg

http:// www.tu-freiberg.de

technische universitat berlin-technical university of berlin (berlin university of technology)

http://www.tu-berlin.de

technische universitat braunschweig – technical university of braunschweig

http://www.tu-bs.de

technische universitat Chemnitz- Zwickau- technical university Chemnitz- Zwickau, Chemnitz

http://www.tu-chemnitz.de

technische universitat clausthal- technical university of clausthal

http://www.tu-claustal.de

technische universitat Darmstadt- Darmstadt university of technology, Darmstadt

http://www.tu-darmstadt.de

technische universitat Dresden- university of Dresden

http://www.tu-dersden.de

technische universitat hamburg-harburg- technical university hamburg, hamburg

http://www.tu-harburg.de

technische universitat ilmenau-technical university of ilmenau

http://www.tu-ilmenau.de

technische universitat munchen –technical university of munchen

http://www.tu-munchen.de

rheinisch westfalische technische hochschule- rheinisch westfalische technische hochschule, Aachen

http://www.rwth-aachen.de

 

ارزشیابی آنلاین تحصیلی (بدون هزینه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده همه اطلاعات تحصیل در آلمان

مطالب مرتبط