وابسته به موسسه سروش دانش پرشین «با مجوز رسمی از وزارت علوم »

تحصیل در کانادا

تحصیل در کانادا

تحصیل در کانادا
در زیرمجموعه ها بیشتر بخوانید ...

کار در کانادا

کار در کانادا

در زیرمجموعه ها بیشتر بخوانید ...

زندگی در کانادا

اطلاعات عمومی کانادا

در زیرمجموعه ها بیشتر بخوانید ...

معرفی

  • تجربه بالای خود در این سالها
  • موفقیت در بیش از صدها پرونده با شرایط کاملا" متفاوت
  • ارتباط مداوم با مراکز آموزشی و مهاجرتی کشورها
  • داشتن دفتر در برخی از کشورها به منظور به روز بودن و ارائه خدمات مطلوب